Kontakt

I.L.M. Company s.r.o.

Metloviská 577

900 43 Kalinkovo

IČO: 46 613 048
DIČ: 2023499357
SK DIČ: SK2023499357

Obchodný register: Okresný súd BA I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 80675/B

Číslo účtu: Československá obchodná banka a.s. SK39 7500 0000 0040 1587 6847

Telefón: 0905 952 547

mail: info @ akupower.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
e-mail: ba @soi.sk

 

Rýchly kontakt

Prepojenie na Facebook:

Akú batériu potrebujem?

Štart/Stop systém: *

Montáž: *

Prihlásenie